Tlf.: 97 05 87 50
e-post: post@ringebusag.no

Takstoler

pdfYtelseserklæring

Hver konstruksjon er beregnet og tilpasset den enkelte kunde. Det er derfor viktig at konstruktørene får oppgitt riktige - og nok data for å kunne løse konstruksjonen best mulig. Nedenfor er vist nødvendige opplysninger for en lofttakstol type loft 1. For mer spesielle konstruksjoner legges byggets tegninger til grunn.

Nødvendige opplysninger for lofttakstol:

L = spennvidde - mål utvendig svill
L1, L2 = plassering av evt. andre bærevegger
I = evt. inntrukket opplegg
U = totalt takutstikk
S = del av undergurt utenfor vegg (svillklaring)
A = takvinkel
B = brutto bredde av loftrom
H = brutto høyde av loftrom
T = høyde for isolasjon og lufting

I tillegg oppgis:

  • Snølast på mark eller byggekommune
  • Egenlast på yttertak
  • Egenlast himling
  • Nyttelast himling
  • Evt. andre tilleggslaster
  • Senteravstand
  • Antall takstoler eller husets lengde
  • Type bygg - bolig, skole, etc.

Kilde:  Norske Takstolprodusenters Forening 2004